mgr inż. Marek Trella na EIFAAC International Symposium w Norwegii

W dniach 14-17 czerwca 2015 r. w Lillehammer (Norwegia) mgr inż. Marek Trella z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa uczestniczył w EIFAAC International Symposium “Recreational fishing in an era of change”, w trakcie którego wygłosił referat pt. “Does medium-intensive commercial fishing affect effectiveness of angler catches in Polish Inland waters”, przygotowany wspólnie z profesorem Arkadiuszem Wołosem.