Powołanie prof. dr hab. Arkadiusza Wołosa na funkcję Dyrektora Instytutu

W dniu 26 września 2016 r. Minister Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk wręczył prof. dr hab. Arkadiuszowi Wołosowi powołanie na funkcję Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Zgodnie z aktem powołania profesor Wołos jest od 20 września br. Dyrektorem Instytutu.