Praktyki zawodowe uczniów z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

Współpraca Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie z Zespołem Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego (do 1997 roku szkoła była Zespołem Szkół Chemicznych) w Olsztynie w zakresie praktyk zawodowych uczniów rozpoczęła się w 1987 r. Praktyka taka jest jedną z form przygotowania zawodowego uczniów. Celem praktyki zawodowej jest więc umożliwienie uczniom pogłębienia i doskonalenia zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto uczniowie mają możliwość wyrobienia w sobie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy, współdziałania w zespole oraz poszanowanie mienia.

W latach 1987-1997 w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu praktyki odbywali uczniowie od  drugiej do piątej klasy z Technikum Chemicznego – technik analityk oraz Technikum Ochrony Środowiska – uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. W 1998 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego, a uczniowie odbywali praktyki w ramach tych samych specjalności. Rocznie w Instytucie praktyki odbywało od 1 do 5 grup, liczących od 2 do 7 uczniów. Łącznie do 2015 roku w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego  praktykę zawodową odbyło 229 uczniów w 61 grupach. W Zakładzie Hydrobiologii praktykę zawodową uczniów do 2015 roku prowadziły trzy osoby. W latach 1987-1989 uczniami opiekowały się dr inż. Anna Korycka oraz mgr inż. Joanna Hutorowicz, w latach 1993-2000 mgr inż. Joanna Hutorowicz i mgr inż. Alicja Robak, a w latach 1990-1992 i 2000-2015 wyłącznie mgr inż. Joanna Hutorowicz. Praktyka zawodowa uczniów trwała cztery  tygodnie tj. 20 dni roboczych.

W czasie praktyk zawodowych uczniowie  zapoznawali się z profilem działalności i schematem organizacyjnym Instytutu, przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a przede wszystkim z wyposażeniem, zasadami utrzymywania porządku i zakresem prac wykonywanych w laboratorium chemicznym Zakładu Hydrobiologii. Ponadto uczniowie wykonywali prace laboratoryjne dostosowane do ich wiedzy i umiejętności oraz  poznawali różne sposoby dokumentowania prowadzonych badań. Praktyka kończyła się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.

 Autor wpisu: Joanna Hutorowicz

Galeria: