Prezentacja badań hydrobiologicznych podczas międzynarodowej konferencji: "Lakes, Reservoirs and Ponds: Impacts - Threats - Conservation"

W dniach od 31 maja do 3 czerwca 2016 roku w malowniczo położonej Iławie odbyła się Międzynarodowa Konferencja: "Lakes, Reservoirs and Ponds: Impacts – Threats – Conservation", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Limnologiczne (Polish Limnological Society), przy współpracy z Czech Limnological Society, Slovak Limnological Society i Romanian Limnogeographical Association. Konferencja była poświęcona interdyscyplinarnym zagadnieniom dotyczącym ekosystemów słodkowodnych, w tym głównie: bioróżnorodności, toksyczności sinic, limnologii fizycznej, paleolimnologii, relacjom jezioro-zlewnia, Ramowej Dyrektywie Wodnej, funkcjonowaniu zbiorników wodnych, zarządzaniu jeziorem, bioindykacji oraz rekultywacji jezior. W konferencji uczestniczyło około 100 osób z 5 krajów.

W trakcie konferencji dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke z Zakładu Hydrobiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie przedstawiła wyniki badań hydrobiologicznych prowadzonych w jeziorze Ukiel. Wygłoszony przez Panią doktor referat na temat: „Complexity and biological diversity of an irregularly-shaped lake’s ecosystem and the consequences for water quality assessment” poruszał problematykę złożoności i bioróżnorodności ekosystemu oraz ich konsekwencji przy ocenie jakości wody. Zagadnienia te spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Następnie, wyniki dotyczące najnowszych standardów szacowania biomasy fitoplanktonu zostały przedstawione przez Panią doktor w formie posteru: „The newest European standards in the WFD required phytoplankton analyses – comparison of previously and newly preferred methods”. Temat i forma prezentacji wyników spodobały się uczestnikom konferencji, którzy zdecydowali, że był to jeden z najlepszych posterów. Na uroczystym zakończeniu konferencji Pani doktor odebrała nagrodę dla autora najlepszego plakatu.

 

Zdjęcia: Justyna Sieńska

Galeria: