Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos na III Kongresie Nauk Rolniczych

W dniu 10 września 2015 r. prof. dr hab. Arkadiusz Wołos uczestniczył w III Kongresie Nauk Rolniczych “Nauka – praktyce”, na którym w Sesji panelowej V “Gospodarka rybacka i akwakultura” przedstawił wspólnie z dr inż. Andrzejem Lirskim prezentację pt. “Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju śródlądowej gospodarki rybackiej i akwakultury w Polsce”.