Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski na I Węgiersko-Polskim Spotkaniu Producentów Ryb.

W dniach 22-24 września 2015 roku prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. IRS uczestniczyli w I Węgiersko-Polskim Spotkaniu Producentów Ryb, które odbyło się w Akasztó na Węgrzech. Podczas spotkania nazwanego umownie „Węgiersko-Polskim Dniem Rybaka” przedstawili referat „Nowe kierunki, innowacje i trendy rozwoju akwakultury w Polsce”.