Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski na międzynarodowej konferencji na Litwie

W dniach 17-18 września 2015 roku prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. IRS uczestniczyli w międzynarodowej konferencji  „Restocking of fish resources and control of exploitation”, która odbyła się w Kownie na Litwie. Organizatorem tego spotkania była Służba Rybactwa działająca w ramach Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej (Fisheries Service under The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania). Prof. Z. Zakęś wygłosił referat zatytułowany „Effects of stocking earthen ponds and lakes with pike (Esox lucius) and pikeperch (Sander lucioperca) fingerlings reared in recirculating aquaculture systems”, a dr M. Szczepkowski przedstawił prezentację pt. “ The use of RAS for reintroduction of whitefish”.