PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ - mgr inż. Lecha DOROSZCZYKA

PRZEWODNICZĄCY  RADY  NAUKOWEJ

DYREKTOR

INSTYTUTU  RYBACTWA  ŚRÓDLĄDOWEGO

mają zaszczyt zaprosić na 

PUBLICZNĄ  OBRONĘ  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr inż. Lecha  DOROSZCZYKA

na temat:      WYKORZYSTANIE METOD HYDROAKUSTYCZNYCH DO OCENY POPULACJI SIELAWY NA PRZYKŁADZIE JEZIORA PLUSZNE

 

Promotor: dr hab.  Małgorzata GODLEWSKA, prof. IRS, IRS w Olsztynie

Recenzenci: prof. dr hab.  Ryszard KOLMAN,  IRS w Olsztynie

prof. dr hab.  Andrzej ORŁOWSKI,  MIR w Gdyni

 

Publiczna obrona rozprawy odbędzie się

w dniu 15 kwietnia 2011 r. o godz. 1000,

w sali 108 Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

Olsztyn – Kortowo, ul. Oczapowskiego 10

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się

w Bibliotece Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pokój 110

 

                                                             Dyrektor Instytutu

 prof. dr hab. Bogusław ZDANOWSKI