PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ - mgr inż. Pawła BURASA

PRZEWODNICZĄCY  RADY  NAUKOWEJ

DYREKTOR

INSTYTUTU  RYBACTWA  ŚRÓDLĄDOWEGO

mają zaszczyt zaprosić na 

PUBLICZNĄ  OBRONĘ  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr inż.  Pawła  BURASA

na temat: POSZUKIWANIE MOŻLIWOŚCI REGULOWANIA LICZEBNOŚCI RYB Z ZASTOSOWANIEM SYMULACYJNEGO MODELU NA PRZYKŁADZIE LESZCZA ABRAMIS BRAMA (L.) W ZEGRZYŃSKIM ZBIORNIKU ZAPOROWYM

Promotor:  prof. dr hab. Roman SYCH,  IRS w Olsztynie

Recenzenci: prof. dr hab. Maria BRYLIŃSKA,  UWM w Osztynie

dr hab. Łucjan CHYBOWSKI, prof. IRS,   IRS w Olsztynie

 

Publiczna obrona rozprawy odbędzie się

w dniu 15 kwietnia 2011 r. o godz. 1230,

w sali 108 Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

Olsztyn – Kortowo, ul. Oczapowskiego 10

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się

w Bibliotece Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pokój 110

 

                                                             Dyrektor Instytutu

 prof. dr hab. Bogusław ZDANOWSKI