Publiczna obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Maciej Mickiewicz

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

DYREKTOR

INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

 

mają zaszczyt zaprosić na


PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgr inż. Macieja MICKIEWICZA

 

na temat: INTENSYWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZARYBIEŃ JEZIOR PO OKRESIE TRANSFORMACJI WŁASNOŚCIOWEJ

W RYBACTWIE

 

Promotor: doc. dr hab. Arkadiusz WOŁOS, IRS w Olsztynie

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard KOLMAN, IRS w Olsztynie

dr hab. Konrad TURKOWSKI, prof. nadzw.,

UWM w Olsztynie

 

Publiczna obrona rozprawy odbędzie się

w dniu 18 czerwca 2010 r. o godz. 1000,

w sali 108 Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

Olsztyn – Kortowo, ul. Oczapowskiego 10

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się

w Bibliotece Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pokój 110

 

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Bogusław ZDANOWSKI