Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Wunderlicha

PRZEWODNICZĄCY  RADY  NAUKOWEJ

KIEROWNIK

INSTYTUTU  RYBACTWA  ŚRÓDLĄDOWEGO

 mają zaszczyt zaprosić na

 PUBLICZNĄ  OBRONĘ  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr inż.  Krzysztofa  WUNDERLICHA

 na temat:     

PORÓWNANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW HODOWLANYCH SIEI (COREGONUS LAVARETUS (L.)) POCHODZĄCYCH Z TRZECH RÓŻNYCH POPULACJI

 

Promotor:       prof. dr hab. Zdzisław ZAKĘŚ,  IRS w Olsztynie

Recenzenci:     prof. dr hab. Krzysztof FORMICKI,  ZUT w Szczecinie

                        prof. dr hab. Tadeusz KRZYWOSZ, IRS w Olsztynie, prof. em.

 

Publiczna obrona rozprawy odbędzie się

w dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 1000,

w sali 108 Instytutu Rybactwa Śródlądowego

w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się

w Bibliotece Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pokój 110

 

Kierownik Instytutu

prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz

 

Autor wpisu: Alicja Robak