Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż Tomasza Czerwińskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

KIEROWNIK

INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

mają zaszczyt zaprosić na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż.  Tomasza  CZERWIŃSKIEGO

 

na temat: EFEKTYWNOŚĆ JEZIOROWYCH GOSPODARSTW RYBACKICH W ŚWIETLE WSKAŹNIKÓW PRODUKCYJNO-EKONOMICZNYCH  I  DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

 

Promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Wołos, IRS w Olsztynie

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Mastyński, UP w Poznaniu, prof. em.

prof. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, IERiGŻ-PIB w Warszawie

prof. dr hab. Ryszard Wojda, SGGW w Warszawie, prof. em.

 

Publiczna obrona rozprawy odbędzie się

w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 1130,

w sali 108 Instytutu Rybactwa Śródlądowego

w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się

w Bibliotece Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pokój 110

 

Kierownik Instytutu

prof. dr hab. Arkadiusz Wołos