Spotkanie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z uprawnionymi do rybactwa i przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych w sprawie prowadzonej gospodarki rybacko-wędkarskiej w regionie Warmii i Mazur

Z inicjatywy Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina 19 kwietnia w Olsztynie odbyło się robocze spotkanie sektora rybactwa śródlądowego z przedstawicielami samorządu województwa i samorządów lokalnych oraz ekspertów ze świata nauki - Instytutu Rybactwa Śródlądowego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektorzy  dużych gospodarstw  rybackich w Bogaczewie, Okartowie, Mrągowie, Ostródzie, Szwaderkach, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach i Mazowieckiego Okręgu PZW oraz radni z Mrągowa i Ostródy. Organizatorów reprezentowali Marszałek Województwa, Dyrektor Departamentu Rozwoju  Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz pracownicy Biura ds. Rybactwa UMWW-M w Olsztynie. Spotkanie otworzyły referaty mgr inż. Tomasz Czerwińskiego i prof. dr hab.  Arkadiusza Wołosa dotyczące odłowów rybackich i wędkarskich oraz kondycji finansowej zakładów rybackich. W tematykę zarybień i zachowania bioróżnorodności w jeziorach wprowadził dr hab. Mariusz Teodorowicz.

W dalszej części spotkania zaproszeni goście poruszali problemy branży takie jak: szkody wyrządzane przez kormorany, skutki eutrofizacji jezior oraz wpływ zmian klimatycznych. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania mocnych stron gospodarki rybackiej oraz  propozycji rozwiązań systemowych sprzyjających jej dalszemu rozwojowi. Dyskusja była bardzo rzeczowa i merytoryczna a jej uczestnicy zgodni byli co do faktu, że ryby są bardzo ważnym lokalnym produktem a rybactwo i wędkarstwo to podstawa kulinarnej i kulturowej tożsamości regionalnej. Wierzymy, że taka formuła konstruktywnego dialogu między interesariuszami mającymi wpływ na środowisko naturalne i zasoby ryb, przyczyni się do poprawy komunikacji między użytkownikami rybackimi, wędkarzami i administracją lokalną  oraz rozwieje wiele mitów narosłych wokół gospodarki rybackiej.

Autor wpisu: Tomasz Czerwiński

Zdjęcia udostępnił Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Galeria: