Stanowisko Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie w sprawie projektu ustawy – „Prawo wodne” z dnia 5 kwietnia 2016 r.