Stanowisko Rady Naukowej IRS w sprawie projektu ustawy – „Prawo wodne” z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Rada Naukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 38/2016 sprzeciwiającą się zarówno formie procedowania, jak i treści projektu ustawy - „Prawo wodne” z dnia 5 kwietnia 2016 r., w szczególności zapisom dotyczącym opłat za użytkowanie wody przez użytkowników rybackich i proponowanemu zakresowi i formie prac utrzymaniowych na rzekach.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Uchwała Nr 38/2016 Rady Naukowej IRS 256.59 KB