UDZIAŁ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W PRACACH VI ZJAZDU SIECI CENTRÓW AKWAKULTURY EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ (NACEE)

W dniach 19-21 maja 2015 r w Gorkach (Wschodnia Białoruś) odbył się VI Zjazd NACEE oraz konferencja naukowo-praktyczna poświęcona innowacyjnym metodom w akwakulturze. Instytut reprezentowali  prof. dr hab. Ryszard Kolman i dr Andrzej Lirski. Z uwagi na kończącą się 5-letnią kadencję władz zarządu NACEE przeprowadzone zostały wybory i na stanowisko prezydenta został wybrany ponownie Laslo Varadi, a przewodniczącym Programowego Komitetu Technicznego został ponownie Ryszard Kolman.

Na konferencji zapoznano jej uczestników z technologiami intensywnego chowu stadiów młodocianych ryb opracowanymi przez pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego.