Udział przedstawicieli Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie w XV Sesji Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. gospodarki rybnej. Kaliningrad 17-18.11. 2015 r.

W dniach 17-18 listopada 2015 r. w Kaliningradzie odbyło się posiedzenie XV Sesji Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. gospodarki rybnej. W obradach ze strony  polskiej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni - PIB oraz  Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Nasz Instytut reprezentowali: Dyrektor dr inż. Grzegorz Dietrich, prof. dr hab. Ryszard Kolman i dr inż. Stanisław Robak. W trakcie obrad poruszane były zagadnienia dotyczące spraw gospodarki rybnej i współpracy w dziedzinie rybołówstwa na Zalewie Wiślanym, w tym restytucji jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus w zlewni Morza Bałtyckiego oraz wdrażania założeń polsko – rosyjskiego planu ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla  w dorzeczu Pregoły i Zalewie Wiślanym. W trakcie prac w grupach roboczych, którym przewodniczył ze strony polskiej Dyrektor dr inż. Grzegorz Dietrich, prof. dr hab. Ryszard Kolman przedstawił aktualny stan restytucji jesiotra ostronosego w basenie Morza Bałtyckiego, a na tym tle plany i perspektywy współpracy w ramach odbudowy jego populacji w dorzeczu Pregoły.  Dr inż. Stanisław Robak poinformował Stronę rosyjską o intensywności prowadzonych w ostatnich latach zarybień dorzecza Wisły, w tym Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza w obliczu przyjętych przez Polskę zobowiązań unijnych.  Strony podpisały protokoły z posiedzenia grup roboczych i sesji plenarnej oraz ustaliły, że następne spotkanie odbędzie się jesienią 2016 r. w Gdyni.

 

Galeria: