Współpraca IRS i UWM w zakresie rybactwa

W poniedziałek, 5 października br., odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Rybactwa Śródlądowego z przedstawicielami Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie poświęcone głównie rozszerzeniu współpracy między jednostkami. Instytut Rybactwa Śródlądowego reprezentował Dyrektor dr inż. Grzegorz Dietrich oraz zastępcy Dyrektora - prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz oraz dr inż. Marek Bogacki,. Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie reprezentował Dziekan prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski oraz Prodziekani - dr hab. inż. Ewa Paturej, prof UWM, dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM i dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. UWM.

Celem spotkania było omówienie poszerzenia współpracy między instytucjami w zakresie realizacji projektów badawczych i wzajemnego udostępniania infrastruktury badawczej jednostek.

Kwestią zasadniczą było również wytyczenie wspólnych działań na rzecz upowszechniania dziedzin rybactwa i akwakultury, a także, ze względu na potrzebę zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry, stanowiącej filar rozwoju rybactwa w Polsce, podjęcie kroków mających na celu promocję edukacji na poziomie akademickim.

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza jak i Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie są jednostkami prowadzącymi badania w dziedzinach związanych z rybactwem i akwakulturą, a rozszerzenie współpracy między jednostkami może przyczynić się do podniesienia innowacyjności całego sektora rybackiego na terenie kraju.

Galeria: