Wyniki głosowania w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na okres kadencji 2015-2019

Pracownicy Instytutu zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku adiunkta, asystenta, lub pracownika badawczo-technicznego:

Imię i nazwisko                                Liczba głosów

dr inż. Rafał Bernaś                       -  27

dr inż. Sylwia Jarmołowicz          -  35

dr inż. Rafał Kamiński                   -  25

dr inż. Andrzej Kapusta                -  53

dr inż. Krzysztof Kazuń                 -  34

dr inż. Agata Kowalska                 -  57

dr inż. Maciej Mickiewicz             -  16

dr Paweł Prus                                 -  25

dr inż. Stanisław Robak                -  46

dr inż. Dariusz Ulikowski              -  32

 

Olsztyn, 31 sierpnia 2015 r.