XV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych - Nowa cena!

XV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek
i Zbiorników Zaporowych

Zmiana kosztu uczestnictwa: (860 zł) 350 zł brutto (w tym 22% VAT).

 „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”

 Kanu Club, Nowy Zyzdrój, 9 – 11 czerwca 2010

Jak już informowaliśmy, Zakład Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie złożył do akceptacji w grudniu 2009 roku do ARiMR w Olsztynie projekt zatytułowany „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”.  

W chwili obecnej wiemy już, iż uzyskaliśmy akceptację tego projektu, stąd możemy znacznie obniżyć koszty uczestnictwa w naszej Konferencji do poziomu  uwzględniającego dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej ze środków przeznaczonych na Program Operacyjny „Ryby 2007-2013”.

Jak co roku gwarantujemy solidną porcję najbardziej aktualnych informacji na temat szeroko rozumianej gospodarki rybacko - wędkarskiej w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych, a także przyjazną atmosferę naszego spotkania! 

Zapraszamy serdecznie!

 

Początek Konferencji: 9 czerwca (środa), godzina 1100

Zakończenie: 11 czerwca (piątek), godzina 1200

Koszt uczestnictwa wynosi  350 zł brutto (w tym 22% VAT).

Koszt dla osób rezerwujących dodatkowy nocleg ze śniadaniem w dniu 8 czerwca (wtorek) wynosi: 485 zł brutto (w tym 22% VAT).

Opłaty dokonywane na miejscu są wyższe o 100 zł.

 

Wpłaty prosimy wnosić w terminie do 7 czerwca 2010 r. Po przekroczeniu tego terminu również obowiązuje opłata wyższa o 100 zł.