XVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, jak co roku, organizuje Krajową Konferencję Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych.

Zapraszamy serdecznie!

Wszystkie informacje na temat konferencji dostępne bedą na stronie projektu: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich