Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412), Rada Naukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego informuje, że Komisja Konkursowa przeprowadzająca konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego w dniach 29 stycznia, 12 i 16 lutego 2015 roku, nie wyłoniła osoby do przedstawieniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu.

Prof. dr hab. Ryszard Kolman                                             
Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej IRS