Zmiany w składzie Rady Naukowej Instytutu

Informujemy, że z dniem 8 stycznia 2016 r. zmienił się skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. Aktualny skład Rady dostępny jest tutaj.

Autor wpisu: Alicja Robak