Nowy numer Komunikatów Rybackich (3/2016)

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie aktualnie ważnymi problemami rybactwa śródlądowego, w tym szczególnie tematami dotyczącymi gospodarki rybacko-wędkarskiej w obwodach rybackich oraz skutkami projektowanych opłat za wodę w obiektach hodowlanych. Problematyka ta była i jest szeroko dyskutowana podczas konferencji rybackich w dość wąskim kręgu naukowców, urzędników oraz samych zainteresowanych - rybaków, hodowców, dzierżawców. Jest ona również poruszana na łamach czasopisma branżowego „Komunikaty Rybackie” oraz w publikacjach i materiałach konferencyjnych np. http://zs.infish.com.pl/. Materiały te, pisane przez specjalistów ze swoich dziedzin, uwzględniają aspekty biologiczne i ekologicznie rybactwa oraz zawierają m.in. wiele rzetelnych analiz sektora opartych na danych produkcyjnych i ekonomicznych pochodzących z gospodarstw rybackich. Chcąc promować fachową wiedzę oraz jednocześnie poszerzyć krąg jej odbiorców postanowiliśmy część artykułów umieścić na stronie Instytutu (w dziale Artykuły).

Wierzymy, że dzięki temu dyskusja o wielu aspektach funkcjonowania rybactwa śródlądowego nabierze wymiaru bardziej merytorycznego i opartego na faktach. Tym razem pragniemy zachęcić do lektury artykułów poruszających problemy związane z kontrolowanym tarłem szczupaka, szeroko rozumianej gospodarki rybacko-wędkarskiej w naszych wodach oraz konsumpcji ryb z akwakultury w kontekście projektowanych opłat za wodę.