Życie jezior

Film jest przyrodniczą podróżą przez jeziora północnej Polski. Opowiada o ich powstaniu, życiu i starzeniu się pod wpływem procesu eutrofizacji. Jeziora znikają na naszych oczach i jest to zjawisko nieuchronne. Jednak to jak szybko ono postępuje zależy od dzałalności człowieka. Gdy ta dziłalność będzie odpowiedzialna przedłuży ich życie i możliwości korzystania następnym pokoleniom.

Film powstał w ramach projektu: "Opracowanie i wdrażanie zasad korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"