Rybacy z krainy jezior

Film opowiada o rybactwie i rybakach, w kontekscie historycznym w współczesnym. Z czasem rybactwo przestało być jedynie rzemiosłem, a stało się odpowiedzialną dziedziną gospodarki. Rybacy wzięli na siebie obowiązek zapewnienia równowagi gatunkowej ryb w użytkowanych przez siebie akwenach. Muszą oni również gospodarować na jeziorach będących pod nieustanną presją ludzi i w warunkach sale postępującej eutrofizacji, przespieszanej znacząco przez zanieczyszczenie środowiska. Ich praca to nie tylko połowy i zarybienia, to również dbałość o środowisko naturalne i ochrona jego zasobów.

Film powstał w ramach projektu: "Opracowanie i wdrażanie zasad korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"