Procedura przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowym Instytucie Badawczym, obowiązująca od 1 października 2019 roku