Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego projektu pn. „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

Część 1 – przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie dolnośląskim.
Część 2 – przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie dolnośląsko-lubuskim.
Część 3 – przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie lubelsko-roztoczańskim.
Część 4 – przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie małopolskim.
Część 5 - przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie małopolsko-sandomierskim.
Część 6 - przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie mazowiecko-podlaskim.
Część 7 - przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie ogólnopolskim.
Część 8 - przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie wielkopolski.
Część 9 - przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie sieradzko-łódzkim.
Część 10 - przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie śląsko-częstochowskim.
Część 11 - przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie świętokrzyskim.
Część 12 - przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie Warty.
Część 13 - przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w rejonie zachodniopomorskim.
Termin składania ofert upływa dnia  03.07.2020 r. do godz. 10:00