Zapytanie ofertowe nr 22/2021/ZO/DORADZTWO pt. Dostawa materiałów biurowych do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa materiałów biurowych do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytet 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”,  w zakresie działania: 2.2 „Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury”. UMOWA O DOFINANSOWANIE NR 00002-6521.2-OR1400003/18/20 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Ofertę w formie elektronicznej lub papierowej można złożyć do dnia 24.11.2021  r. do godziny 09:00. Sesja otwarcia ofert rozpocznie w tym samym dniu się o godzinie 09:05.