Procedura przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie obowiązująca do 30 kwietnia 2019 roku