Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do IRS w Olsztynie na potrzeby projektu pt.„Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) ..."

DYR.Zam.Publ.-16/2020. Przedmiotem zamówienia jest - Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza na potrzeby realizacji projektu pt. „Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; (Umowa nr 00001-6521.1-OR1600002/17/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku).

Termin składania ofert upływa dnia  0508.2020r. do godz. 10:00