Przetargi

Ogłoszenie o zamównieniu - usługi

DYR.Zam.Publ.-13/11

Usługa druku książki (monografii) pt. Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku wraz z dostawą w ramach realizacji Projektu pt. Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego, Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY samochodu terenowego

DYR.Zam.Publ.-12/11

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) samochodu terenowego 5-cio osobowego z napędem na 4 koła z homologacja ciężarową w ramach (Projektu pilotażowwgo w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronos ego oraz eksperymentalnych zarybień), realizowany z Programu Operacyjnego (Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi hotelarsko-gastronomicznej

DYR.Zam.Publ.-11/11

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w celu organizacji Konferencji Pt.„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”, zorganizowanej w województwie pomorskim na Pojezierzu Kaszubskim

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

DYR.Zam.Publ.-09/11

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w celu organizacji Konferencji Pt.„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”, zorganizowanej w województwie pomorskim, na Pojezierzu Kaszubskim

Pliki do pobrania: 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Dotyczy: DYR.Zam.Publ.-10/11

Dostawa nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła (4x4) - 1 sztuka dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie - Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

DYR.Zam.Publ.-09/11

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w celu organizacji Konferencji Pt.„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”, zorganizowanej w województwie pomorskim, na Pojezierzu Kaszubskim