Przetargi

Przetarg - Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa

Olsztyn-Kortowo: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w

Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Numer ogłoszenia: 112354 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY