Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-33-II/11 Dostawa odzieży ochronnej do prac terenowych i laboratoryjnych - drugi przetarg w ramach projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, realizowana z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-37/11 Dostawa półautomatycznej szlifierko - polerki do otolitów w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-36/11 Dostawa pionowego autoklawu laboratoryjnego o pojemności 55 dm3 – 1 szt. oraz poziomego autoklawu laboratoryjnego o pojemności użytkowej 45 dm3 – 1 szt. w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-35/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa samojezdnego laboratorium terenowego w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.).

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-34/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów biologiczno - mechanicznych, o objętości złoża filtracyjnego nie mniej niż 85 litrów, wysokości ok. 1,20 m – szt. 6 oraz filtrów biologiczno – mechanicznych o objętości złoża filtracyjnego 255 litrów, wysokości ok. 1,40 m – szt. 4, z możliwością zastosowania w obiegu recyrkulowanym, wraz z wyposażeniem dla Zakładu Ichtiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-33/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej do prac terenowych i laboratoryjnych w ramach projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,realizowana z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Umowa nr 00004-61724-OR1400001

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa (drugi przetarg)

DYR.Zam.Publ.-30-II/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbiorników i nadajników telemetrii akustycznej i radiowej z wyposażeniem – drugi przetarg, w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.32/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa czasopism zagranicznych dla Biblioteki Instytutu Rybactwa w Olsztynie w 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-31/11. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa basenów do podchowu ryb w obiegu recyrkulacyjnym wraz z wyposażeniem oraz agregatu chłodniczego dla Zakładu Akwakultury Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,realizowana w dwóch zadaniach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-30/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych odbiorników i nadajników telemetrii akustycznej i radiowej z wyposażeniem, w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.