Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.3-II/12 Dostawa komputerów mobilnych (notebooków) wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem – 3 szt., lustrzanki cyfrowej z wyposażeniem – 1 szt., - drugi przetarg, w ramach projektu pt.: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,
(Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11)

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-7/12 Wykonanie materiałów reklamowych (szkoleniowych) wraz z dostawą w ramach projektu pt.: „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego” realizowanego w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-6/12 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas konferencji pt.: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-5/12 Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-4/12 Usługa przygotowania i nakręcenia filmu dokumentalno-promocyjnego w ramach projektu „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, realizowana z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-3/12 Dostawa komputerów mobilnych (notebooków) wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, lustrzanki cyfrowej z wyposażeniem oraz odbiornika GPS w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,(Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-2/12 Usługa druku książki (monografii) oraz publikacji w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

DYR.Zam.Publ.-1/12 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2012” w powiecie słupskim (woj. pomorskie) w ramach projektu, Pn.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-41-II/11. Dostawa elementów niezbędnych do modernizacji obiegów recyrkulacyjnych – drugi przetarg dokonywana w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,(Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki

DYR.Zam.Publ.-43/11. Dostawa przystawki 4-kanałowej do detekcji kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym (Real Time PCR Thermocycler) z licencją do PCR, marki Eppendorf – kompatybilnej z Termocyclerem marki Eppendorf, model Mastercycler ep Gradient S. – 1 szt., fabrycznie nowej, w ramach Operacji PT.