Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-29/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego kompletu fabrycznie nowej (rok produkcji 2011) przenośnej bariery elektrycznej dla ryb, służącej ukierunkowywaniu spływających węgorzy do pułapek, w ramach Operacji PT.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-28/11     Usługa przygotowania i nakręcenia filmu dokumentalno-promocyjnego w ramach projektu „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,realizowana z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejski

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-27/11

Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa w (woj. pomorskim) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-25/11  Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach realizacji projektu PN.„Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych””,realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackieg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Dotyczy: DYR.Zam.Publ.-22/11

Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) pochodzącego z sezonu 2010/2011 realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Dotyczy: DYR.Zam.Publ.-24/11

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w celu organizacji konferencji pt. „Wylęgarnia 2011” w województwie podkarpackim

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

DYR.Zam.Publ.-23/11

Dostawa nowego samochodu osobowego dla 7 osób z napędem na 2 tylne koła – 1 sztuka, dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI - Wykonanie materiałów reklamowych

DYR.Zam.Publ.-15/11

Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach realizacji projektu Pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.