Rejestr zmian

Tytuł Data uaktualnienia Zmiany
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (8) śr., 24/06/2020 - 15:18
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (7) śr., 24/06/2020 - 15:14
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (6) śr., 24/06/2020 - 15:12
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (5) śr., 24/06/2020 - 15:10
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (3) śr., 24/06/2020 - 15:09
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (2) śr., 24/06/2020 - 15:06
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (1) śr., 24/06/2020 - 15:04
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (4) śr., 24/06/2020 - 15:01
Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wt., 16/06/2020 - 15:09
Zarządzenie nr 20/2020 wt., 16/06/2020 - 07:57
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pt., 12/06/2020 - 12:45
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pt., 12/06/2020 - 12:39
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pt., 12/06/2020 - 12:37
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (10) śr., 10/06/2020 - 23:55
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (11) śr., 10/06/2020 - 23:54
Sondaż cenowy na najem długoterminowy fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up (S2.) śr., 13/05/2020 - 14:34
Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2020 wt., 12/05/2020 - 09:19
Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 3 do 10g/szt. pochodzącego z sezonu 2019/2020 śr., 06/05/2020 - 13:17
Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie pon., 04/05/2020 - 21:43
Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie II czw., 30/04/2020 - 14:04