Rejestr zmian

Tytuł Data uaktualnienia Zmiany
Rada Naukowa pon., 08/03/2021 - 07:54
ZAPYTANIE OFERTOWE pon., 01/03/2021 - 14:46
Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt. śr., 24/02/2021 - 18:08
Wykonanie remontu dachu oraz prac malarskich wraz wymianą oświetlenia na terenie Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach śr., 24/02/2021 - 13:45
ZAPYTANIE OFERTOWE pt., 12/02/2021 - 10:31
Sprzedaż wraz z dostawą opału na potrzeby realizacji projektu: „Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE).” Nr umowy: 00002-6520.13-OR1100004/19 z dn. 10.06.2020 r. Program O śr., 03/02/2021 - 09:36
Doradztwo energetyczno-techniczne w projekcie pod nazwą „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb czw., 28/01/2021 - 12:25
Dostawa pilotażowych instalacji podchowowych w stawach ziemnych oraz adaptacja stawków doświadczalnych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akronim: PRO-PERCH czw., 21/01/2021 - 12:45
Dostawa i montaż instalacji solarnych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ... śr., 20/01/2021 - 21:07
Dostawa pompy niezatapialnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ... śr., 13/01/2021 - 19:08
Dostawa dwóch pomp przenośnych, zatapialnych, wykonanych ze stali nierdzewnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ... śr., 13/01/2021 - 18:47
Dostawa czterech żeliwnych pomp zatapialnych dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ... śr., 13/01/2021 - 18:45
Dostawa generatora tlenu dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ... śr., 13/01/2021 - 16:58
Dostawa paszy do Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu dla sandaczy, pstrągów tęczowych i jesiotrów na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ... wt., 12/01/2021 - 18:35
Dostawa dwóch pomp dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ... wt., 12/01/2021 - 18:23
Dostawa bateryjnego agregatu plecakowego do połowu ryb prądem stałym oraz impulsowym czw., 31/12/2020 - 12:59
Dostawa, adaptacja i montaż elementów systemów wodnych RAS do 5 zestawów kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie ... czw., 24/12/2020 - 11:14
Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza śr., 23/12/2020 - 15:07
Dostawa basenów podchowowych i aparatów inkubacyjnych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, ... pt., 27/11/2020 - 14:36
Dostawa kontenerów na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” pt., 20/11/2020 - 12:28