Rejestr zmian

Tytuł Data uaktualnienia Zmiany
Zapytanie ofertowe 2/2021.ZO/JEZIORÓWKA. Dostawa laptopa wraz z drukarką i oprogramowaniem do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. śr., 28/07/2021 - 18:28
Zapytanie ofertowe pt. Dostawa laptopów, monitora oraz oprogramowania dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. czw., 08/07/2021 - 14:24
Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie śr., 30/06/2021 - 16:38
Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2021 roku. wt., 15/06/2021 - 17:01
Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2021 roku. śr., 02/06/2021 - 15:49
Dostawa pasz do podchowu narybku i tuczu ryby towarowej na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”, akronim: PRO-PERCH. czw., 27/05/2021 - 16:36
Dostawa urządzeń hodowlanych do wylęgarni kontenerowych oraz adaptacja i montaż obiegów RAS w modułach kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkuba pt., 14/05/2021 - 09:47
Zawarcie umowy ramowej II na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021 sob., 08/05/2021 - 11:59
Dostawa wraz z montażem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia wt., 04/05/2021 - 15:05
Dostawa wraz z wykonaniem zarybienia, żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt. wt., 04/05/2021 - 14:31
Dostawa wraz z montażem systemu żywienia ryb i monitoringu parametrów wody. czw., 29/04/2021 - 13:01
Dostawa i adaptacja kontenerów. pon., 26/04/2021 - 15:58
Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021 czw., 22/04/2021 - 16:28
Sprzedaż wraz z dostawą paszy dla ryb do Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza czw., 18/03/2021 - 15:19
Sprzedaż wraz z dostawą znaczków do identyfikacji ryb do Zakładu Ryb Wędrownych Rutki Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza czw., 18/03/2021 - 11:35
ZAPYTANIE OFERTOWE pon., 01/03/2021 - 14:46
Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt. śr., 24/02/2021 - 18:08
Wykonanie remontu dachu oraz prac malarskich wraz wymianą oświetlenia na terenie Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach śr., 24/02/2021 - 13:45
ZAPYTANIE OFERTOWE pt., 12/02/2021 - 10:31
Sprzedaż wraz z dostawą opału na potrzeby realizacji projektu: „Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE).” Nr umowy: 00002-6520.13-OR1100004/19 z dn. 10.06.2020 r. Program O śr., 03/02/2021 - 09:36