Znakowane ryby

Szanowni Państwo,

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w ramach dotacji celowej powierzył Instytutowi Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie realizację zadania pn. Zarybianie polskich obszarów morskich w 2017 roku.

Istotną częścią zadania jest badanie efektywności tych zarybień. Jedną z metod oceny efektywności zarybień jest znakowanie wpuszczanego materiału zarybieniowego, a następnie zbieranie  danych o znakowanych rybach złowionych przez rybaków i wędkarzy. Znakowane przez ichtiologów i naukowców ryby (głównie troć wędrowna i jesiotr ostronosy) już od wielu lat trafiają do naszych wód, dlatego bardzo interesują nas ich dalsze losy.  Dane te pozwolą nie tylko oszacować efekty prowadzonych kosztownych zarybień, ale również określić tempo wzrostu ryb oraz dostarczyć informacji o trasach ich wędrówek. W związku z tym prosimy o przekazywanie nam wszelkich informacji o poznakowanych i złowionych rybach.

Premia pieniężna

Za przekazanie znaczka zostanie wypłacona premia pieniężna. Wysokość premii uzależniona jest od kompletności przekazanej informacji i wynosi odpowiednio:

  • 45 PLN - za znaczek wraz z opisem dotyczącym długości oraz masy ciała ryby, daty i miejsca jej połowu;
  • 25 PLN - za przekazanie samego znaczka.

Ze względu na to, iż premia za zwrot znaczków jest rozumiana jako przychód, osoba ubiegająca się o premię jest zobowiązana przekazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania oraz numer konta bankowego, na który ma zostać przekazana kwota za zwrot znaczka. Na koniec roku kalendarzowego zostanie wystawiony PIT-8C i przesłany do osoby przekazującej znaczek.

Jeśli złowiłeś poznakowaną rybę

  1. Zanotuj datę i miejsce złowienia,
  2. Dokonaj pomiaru długości ciała ryby począwszy od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej,
  3. Zapisz masę ciała ryby oraz zanotuj jej płeć,
  4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Opcjonalnie

Pobierz około 10 łusek powyżej trzeciego rzędu łusek nad linią naboczną, w połowie odległości między płetwą tłuszczową a płetwą grzbietową. Łuski włóż do koperty i pozostaw do wyschnięcia. Dostarcz kopertę wraz ze znaczkiem ichtiologicznym i formularzem.

 

Wypełniony formularz prześlij wraz ze zdjęciem znaczka na adres e-mail:

t.czerwinski@infish.com.pl

lub

wydrukuj wypełniony formularz i prześlij  pocztą tradycyjną wraz ze znaczkiem na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego, im. Stanisława Sakowicza 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10

lub

Skontaktuj się z nami telefonicznie +48 89 524 10 58  w celu ustalenia sposobu odbioru znaczka.

Uwaga!

W przypadku złowienia poznakowanego jesiotra ostronosego należy ten fakt udokumentować fotografią znaczka z widocznym numerem, po czym niezwłocznie wypuścić rybę z powrotem do wody.

 

ZałącznikRozmiar
Plik Formularz zgłoszeniowy (doc)21.37 KB
PDF icon Formularz zgłoszeniowy (pdf)263.72 KB