Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-34/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów biologiczno - mechanicznych, o objętości złoża filtracyjnego nie mniej niż 85 litrów, wysokości ok. 1,20 m – szt. 6 oraz filtrów biologiczno – mechanicznych o objętości złoża filtracyjnego 255 litrów, wysokości ok. 1,40 m – szt. 4, z możliwością zastosowania w obiegu recyrkulowanym, wraz z wyposażeniem dla Zakładu Ichtiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-33/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej do prac terenowych i laboratoryjnych w ramach projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,realizowana z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Umowa nr 00004-61724-OR1400001

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa (drugi przetarg)

DYR.Zam.Publ.-30-II/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbiorników i nadajników telemetrii akustycznej i radiowej z wyposażeniem – drugi przetarg, w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.32/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa czasopism zagranicznych dla Biblioteki Instytutu Rybactwa w Olsztynie w 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-31/11. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa basenów do podchowu ryb w obiegu recyrkulacyjnym wraz z wyposażeniem oraz agregatu chłodniczego dla Zakładu Akwakultury Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,realizowana w dwóch zadaniach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-30/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych odbiorników i nadajników telemetrii akustycznej i radiowej z wyposażeniem, w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa

DYR.Zam.Publ.-29/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego kompletu fabrycznie nowej (rok produkcji 2011) przenośnej bariery elektrycznej dla ryb, służącej ukierunkowywaniu spływających węgorzy do pułapek, w ramach Operacji PT.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-28/11     Usługa przygotowania i nakręcenia filmu dokumentalno-promocyjnego w ramach projektu „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,realizowana z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejski

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-27/11

Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa w (woj. pomorskim) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-25/11  Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach realizacji projektu PN.„Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych””,realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackieg