Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

DYR.Zam.Publ.-09/11

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w celu organizacji Konferencji Pt.„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”, zorganizowanej w województwie pomorskim, na Pojezierzu Kaszubskim

Pliki do pobrania: 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Dotyczy: DYR.Zam.Publ.-10/11

Dostawa nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła (4x4) - 1 sztuka dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie - Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

DYR.Zam.Publ.-09/11

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w celu organizacji Konferencji Pt.„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”, zorganizowanej w województwie pomorskim, na Pojezierzu Kaszubskim

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA

"ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ ORAZ WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ W CELU  ORGANIZACJI KONFERENCJI  PT.: „Wylęgarnia 2011” ZORGANIZOWANEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W RAMACH PROJEKTU"