Przetargi

Przetarg - Dostawa zagranicznych czasopism naukowych

Zmiana treści SIWZ!

"Dostawa zagranicznych czasopism naukowych w 2011 roku dla Biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie"
Nr Sprawy: DYR.Zam.Publ.-08/10

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w miarę  potrzeb dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze

   – Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,

 Plac Kościuszki 5,  32-640 Zator, pow. oświęcimski (woj. małopolskie)”.

Pliki do pobrania: 

Przetarg - Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych

DYR.Zam.Publ.-07/10

Zmiana treści siwz.


Tytuł zamówienia - przetargu:
 
"Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w miarę potrzeb dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze – Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Plac Kościuszki 5,  32-640 Zator, pow. oświęcimski (woj. małopolskie)”.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-06/10.

Nazwa zamówienia: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Pliki do pobrania: