Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

DYR.Zam.Publ.-29/12. Dostawa odczynników specjalistycznych i pipet automatycznych z wyposażeniem w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-28/12. Dostawa przenośnego wieloparametrowego miernika dwu kanałowego do pomiarów pH, przewodności lub tlenu z wyposażeniem oraz kolorymetru terenowego z wyposażeniem i zestawem testów do badania parametrów chemicznych wody w ramach projektu pt.: „Zarybienie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.(Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-27/12. Dostawa komputerów przenośnych (notebooków), komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, pamięci zewnętrznych - pendrive, drukarki laserowej kolorowej wielofunkcyjnej, monitora 22 calowego w ramach projektu pt.: „Zarybienie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.(Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12). Uwaga!!!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.- 26/12 Dostawa mikroskopu z wyposażeniem w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.- 25/12 Dostawa oksymetrów oraz pipet automatycznych o pojemności nastawnej w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-24/12 Dostawa odczynników specjalistycznych w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-23/12. Wykonanie materiałów reklamowych (szkoleniowych) wraz z dostawą w ramach projektu pt: „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego” realizowanego w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-22/12. Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas szkolenia pt.: „Zasady zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
(Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-21/12 Usługa druku i dostawy książki pt. „Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku” wydanej przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-20/12. Dostawa zagranicznych czasopism naukowych w 2013 roku dla Biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.