Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-7/13 Usługa przygotowania i nakręcenia filmu dokumentalno-promocyjnego w ramach projektu „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, realizowana z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych
oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-6/13 Dostawa nadajników telemetrii akustycznej i radiowej w ramach Operacji PT. Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11. UWAGA!!! Zamieszczono ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o przetargu. UWAGA!!!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-5/13 Dostawa aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego i odczynników specjalistycznych w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11). UWAGA !!!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-4/13 Usługa druku i dostawy czasopism naukowych: „Komunikaty Rybackie” i „Archives of Polish Fisheries” wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Uwaga!!! poprawiono Załącznik Nr 3 do SIWZ - formularz cenowy w formacie pdf i doc.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-3/13 Dostawa przepływomierza profilującego do koryt naturalnych typu ADCP wraz z wyposażeniem – 1 szt., realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-2/13 Dostawa nadajników telemetrii akustycznej w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-1/13 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2013” w powiecie Leszno lub powiecie Wolsztyn (woj. wielkopolskie) w ramach projektu Pn.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

DYR.Zam.Publ.-32/12 Roboty budowlane - budowa poletka ociekowego (filtracyjnego) na osady wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 162/3 w Borkowie należącej do Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa woj. pomorskie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Załącznik Nr 11 do SIWZ - plan zagospodarowania działki nr 162/3, nie mieszczący się objętościowo jako załącznik na stronie, wyślemy drogą elektroniczną po przysłaniu zapotrzebowania na adres e-mail: lechdoro@infish.com.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-31/12. Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu Nr: N N311 461639 pt. ”Stymulacja dojrzałości płciowej neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)”

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

DYR.Zam.Publ.-30/12. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.