• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

Program Doradztwa Rybackiego


Wylęgarnia - Zmiana terminu realizacji konferencji

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu Wylęgarnia.


Baner - Konferencja Wylęgarnia 2020

Zasady zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich - szkolenie - 2013

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na brak  wolnych miejsc nie przyjmujemy już zgłoszeń na szkolenie pt. „Zasady zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” organizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków PO "Ryby 2007-2013". W związku z licznymi pytaniami informujemy, że w roku 2013 zgodnie z harmonogramem projektu odbędą się dwa spotkania:

Dobrostan Ryb - Szkolenie - Listopad 2012

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w listopadzie organizuje ostatnie w 2012 roku szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

 

W zakres szkolenia wchodzą następujące zagadnienia:

-     dobrostan ryb, w tym metody jego określania, charakterystyka i objawy obniżenia dobrostanu ryb, wpływ jakości wody na dobrostan, stan prawny dotyczący dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

-     warunki sprzedaży żywych ryb, metody humanitarnego uśmiercania ryb

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – profesora nadzwyczajnego

DYR. 022-65/12

     Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

-         tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych;

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – adiunkta

DYR. 022-33/12

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

-         stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych;

-         udokumentowany dorobek naukowy (w tym publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej);