• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

AMBER & FITHYDRO EVENT – SMART WAYS TO IMPROVE RIVER CONNECTIVITY

Program Doradztwa Rybackiego

Baner - Konferencja Wylęgarnia 2020

Dobrostan Ryb - Szkolenie - Listopad 2015

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 19 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

-        dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

Rada Naukowa IRS - kadencja 2015-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 października br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IRS kadencji 2015-2019. Rada ze swojego grona wybrała przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Jan Glogowski oraz zastępców przewodniczącego w osobach: prof. dr hab. Mariusz Piskuła, prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki i prof. dr hab. Zdzisław Zakęś.

Współpraca IRS i UWM w zakresie rybactwa

W poniedziałek, 5 października br., odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Rybactwa Śródlądowego z przedstawicielami Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie poświęcone głównie rozszerzeniu współpracy między jednostkami. Instytut Rybactwa Śródlądowego reprezentował Dyrektor dr inż. Grzegorz Dietrich oraz zastępcy Dyrektora - prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz oraz dr inż. Marek Bogacki,. Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie reprezentował Dziekan prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski oraz Prodziekani - dr hab. inż. Ewa Paturej, prof UWM, dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof.

Dr Grzegorz Dietrich na konferencji 5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes

Dr Grzegorz Dietrich wygłosił wykład na konferencji 5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes zatytułowany:

Pt „EFFECT OF DILUTION OF FROZEN/THAWED SPERM OF SEX-REVERSED RAINBOW TROUT ON SPERM MOTILITY AND FERTILIZING ABILITY DURING POST-THAW STORAGE”

Konferencja odbyła się w dniach 7-11 września, miała miejsce w mieście Ankona we Włoszech.

Link do strony konferencji: http://fishgametes2015.com/

WARSZTATY NAUKOWE POŚWIĘCONE RESTYTUCJI RYB JESIOTROWATYCH W EUROPIE, 7-11.09.2015 – GALATI, RUMUNIA

Prof. dr hab. Ryszard Kolman został zaproszony przez Rektora Uniwersytetu „Dunăreade Jos” w Galati do udziału w warsztatach poświęconych ochronie czynnej ryb jesiotrowatych zagrożonych wyginięciem. Na jednej z sesji warsztatów przedstawił on polskie osiągnięcia w tej dziedzinie w formie prezentacji pt.restitution of the Baltic population of the Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill.

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W PRACACH VI ZJAZDU SIECI CENTRÓW AKWAKULTURY EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ (NACEE)

W dniach 19-21 maja 2015 r w Gorkach (Wschodnia Białoruś) odbył się VI Zjazd NACEE oraz konferencja naukowo-praktyczna poświęcona innowacyjnym metodom w akwakulturze. Instytut reprezentowali  prof. dr hab. Ryszard Kolman i dr Andrzej Lirski. Z uwagi na kończącą się 5-letnią kadencję władz zarządu NACEE przeprowadzone zostały wybory i na stanowisko prezydenta został wybrany ponownie Laslo Varadi, a przewodniczącym Programowego Komitetu Technicznego został ponownie Ryszard Kolman.

EUROPEJSKA NOC NAUKOWCÓW FUSION NIGHT 2015 W OLSZTYNIE - WKŁAD INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

Tegoroczna Europejska Noc Naukowców FUSION NIGHT 2015, zorganizowana 25 września, była wyjątkowa, bo 10-ta - jubileuszowa. Do tego ogromnego europejskiego wydarzenia przystąpili naukowcy z Olsztyna, w tym pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Jedną z atrakcji, którą zaprezentowaliśmy mieszkańcom Olsztyna i regionu był „TOUCH TANK”- basen, w którym z bliska można było podziwiać sterlety. Możliwość pogłaskania ryby, kojarzonej najczęściej z rekinem wywoływała duży entuzjazm, szczególnie wśród młodszej części odwiedzających. Większość, po raz pierwszy zetknęła się z tym gatunkiem ryby.