• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

dr hab. inż. Piotr Parasiewicz z honorowym odznaczeniem "Zasłużony dla Rolnictwa"

Z radością i dumą informujemy, że dr hab. inż. Piotr Parasiewicz otrzymał honorowe odznaczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla Rolnictwa".

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 10 września br. w Warszawie podczas III Kongresu Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce".

Serdecznie gratulujemy!

dr. hab. inż. Piotr Parasiewicz - Zasłużony dla Rolnictwa

Operaty rybackie - termin posiedzenia – 30-10-2015

Informujemy, że kolejne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku o godzinie 1000, w Sali Konferencyjnej (I piętro), w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 10, Olsztyn-Kortowo). Informacje na temat opiniowanych na tym posiedzeniu operatów rybackich podamy w późniejszym terminie.

Rybacy z krainy jezior

Film opowiada o rybactwie i rybakach, w kontekscie historycznym w współczesnym. Z czasem rybactwo przestało być jedynie rzemiosłem, a stało się odpowiedzialną dziedziną gospodarki. Rybacy wzięli na siebie obowiązek zapewnienia równowagi gatunkowej ryb w użytkowanych przez siebie akwenach. Muszą oni również gospodarować na jeziorach będących pod nieustanną presją ludzi i w warunkach sale postępującej eutrofizacji, przespieszanej znacząco przez zanieczyszczenie środowiska. Ich praca to nie tylko połowy i zarybienia, to również dbałość o środowisko naturalne i ochrona jego zasobów.

Życie jezior

Film jest przyrodniczą podróżą przez jeziora północnej Polski. Opowiada o ich powstaniu, życiu i starzeniu się pod wpływem procesu eutrofizacji. Jeziora znikają na naszych oczach i jest to zjawisko nieuchronne. Jednak to jak szybko ono postępuje zależy od dzałalności człowieka. Gdy ta dziłalność będzie odpowiedzialna przedłuży ich życie i możliwości korzystania następnym pokoleniom.

Komunikat nr 3 Komisji Wyborczej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 15/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku wyborów do Rady Naukowej IRS, przeprowadzonych w dniu 28 sierpnia 2015 r., w skład Rady powołano następujące osoby spośród pracowników Instytutu zatrudnionych na etacie adiunkta, asystenta lub pracownika badawczo-technicznego:

dr inż. Sylwia Jarmołowicz           

dr inż. Andrzej Kapusta                

dr inż. Krzysztof Kazuń                

dr inż. Agata Kowalska                          

dr inż. Stanisław Robak               

Wyniki głosowania w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na okres kadencji 2015-2019

Pracownicy Instytutu zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku adiunkta, asystenta, lub pracownika badawczo-technicznego:

Imię i nazwisko                                Liczba głosów

dr inż. Rafał Bernaś                       -  27

dr inż. Sylwia Jarmołowicz          -  35

dr inż. Rafał Kamiński                   -  25

dr inż. Andrzej Kapusta                -  53

dr inż. Krzysztof Kazuń                 -  34