• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

Baner - konferencja 2020

Warsztaty naukowe poświęcone restytucji ryb jesiotrowatych w Europie, 7-11.09.2015 – Galati, Rumunia

Prof. dr hab. Ryszard Kolman został zaproszony przez Rektora Uniwersytetu „Dunăreade Jos” w Galati do udziału w warsztatach poświęconych ochronie czynnej ryb jesiotrowatych zagrożonych wyginięciem. Na jednej z sesji warsztatów przedstawił on polskie osiągnięcia w tej dziedzinie w formie prezentacji pt.restitution of the Baltic population of the Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill.

Udział pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego w pracach VI Zjazdu Sieci Centrów Akwakultury Europy Centralnej i Wschodniej (NACEE)

W dniach 19-21 maja 2015 r w Gorkach (Wschodnia Białoruś) odbył się VI Zjazd NACEE oraz konferencja naukowo-praktyczna poświęcona innowacyjnym metodom w akwakulturze. Instytut reprezentowali  prof. dr hab. Ryszard Kolman i dr Andrzej Lirski. Z uwagi na kończącą się 5-letnią kadencję władz zarządu NACEE przeprowadzone zostały wybory i na stanowisko prezydenta został wybrany ponownie Laslo Varadi, a przewodniczącym Programowego Komitetu Technicznego został ponownie Ryszard Kolman.

Dyrektor Instytutu dr inż. Grzegorz J. Dietrich na warsztatach w Rotterdamie

Dyrektor Instytutu  dr inż. Grzegorz J. Dietrich brał udział w warsztatach zorganizowanych w ramach Europejskiej Platformy Innowacji i Technologii w Akwakulturze w Rotterdamie (http://www.eatip.eu/). Spotkanie obejmowało swoją tematyką wypracowanie mechanizmów funkcjonowania i potencjalnej współpracy tzw. Platform Lustrzanych, których celem ma być wymiana doświadczeń prowadząca do zwiększenie potencjału innowacji i technologicznego rozwoju sektora akwakultury w Europie.

Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 18-12-2015)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 

Obwód rybacki jeziora Gulbin z zlewni rzeki Szeszupa nr 1

Obwód rybacki jeziora Okrągłe w zlewni rzeki Szeszupa nr 2

Obwód rybacki jeziora Krajwelek w zlewni rzeki Szeszupa nr 3

Obwód rybacki jeziora Postawelek w zlewni rzeki Szeszupa nr 5

Obwód rybacki jeziora Dębno (Damskie) na rzece Długa nr 2

Obwód rybacki jeziora Smolęsko (Smoleńsko) na rzece Gwda nr 1

 

Dobrostan Ryb - Szkolenie - Grudzień 2015

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 8 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 14:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

-        dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

Praktyki zawodowe uczniów z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

Współpraca Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie z Zespołem Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego (do 1997 roku szkoła była Zespołem Szkół Chemicznych) w Olsztynie w zakresie praktyk zawodowych uczniów rozpoczęła się w 1987 r. Praktyka taka jest jedną z form przygotowania zawodowego uczniów. Celem praktyki zawodowej jest więc umożliwienie uczniom pogłębienia i doskonalenia zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.

Wystawa Rybactwa Śródlądowego i Kongres Rybactwa Śródlądowego w Kielcach

W dniach 27-28 listopada mieliśmy okazję zaprezentować Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na Wystawie Rybactwa Śródlądowego, która była częścią Targów Sadowniczo-Warzywniczych HORT-TECHNIKA w Kielcach.  Początki Ośrodka Wystawienniczo – Kongresowego  w Kielcach sięgają lat 90., kiedy to odbywało się zaledwie kilka wystaw rocznie. Obecnie Targi Kielce organizują ponad 70 wystaw krajowych i międzynarodowych oraz blisko 700 konferencji.

Dr Janusz Wrona dyrektorem Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dr Janusz Wrona z dniem 23 listopada br. został mianowany przez Ministra Marka Gróbarczyka na stanowisko Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Nowy dyrektor do listopada ub. roku pełnił funkcję Z-cy Dyrektora DR MRiRW, a w latach 2003-2008 Naczelnika w Departamencie Rybactwa ARiMR.

Gratulujemy wyboru, życzymy satysfakcji i sukcesów w pracy dla dobra polskiego sektora rybnego.

 

Udział przedstawicieli Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie w XV Sesji Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. gospodarki rybnej. Kaliningrad 17-18.11. 2015 r.

W dniach 17-18 listopada 2015 r. w Kaliningradzie odbyło się posiedzenie XV Sesji Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. gospodarki rybnej. W obradach ze strony  polskiej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni - PIB oraz  Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.