• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

AMBER & FITHYDRO EVENT – SMART WAYS TO IMPROVE RIVER CONNECTIVITY

Program Doradztwa Rybackiego

Baner - Konferencja Wylęgarnia 2020

Oferta wydawnicza IRS

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do skorzystania z okazji kupna książek naszego wydawnictwa po nowych obniżonych cenach. Ofertą promocyjną objęte są m.in. podręczniki hodowli karpia, pstrąga tęczowego, jesiotrów, sandacza i suma afrykańskiego, a także  inne  publikacje z dziedziny rybactwa śródlądowego oraz przewodniki wędkarskie z planami batymetrycznymi jezior Suwalszczyzny i Pojezierza Ełckiego.

Stanowisko Rady Naukowej IRS w sprawie projektu ustawy – „Prawo wodne” z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Rada Naukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 38/2016 sprzeciwiającą się zarówno formie procedowania, jak i treści projektu ustawy - „Prawo wodne” z dnia 5 kwietnia 2016 r., w szczególności zapisom dotyczącym opłat za użytkowanie wody przez użytkowników rybackich i proponowanemu zakresowi i formie prac utrzymaniowych na rzekach.

Spotkanie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z uprawnionymi do rybactwa i przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych w sprawie prowadzonej gospodarki rybacko-wędkarskiej w regionie Warmii i Mazur

Z inicjatywy Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina 19 kwietnia w Olsztynie odbyło się robocze spotkanie sektora rybactwa śródlądowego z przedstawicielami samorządu województwa i samorządów lokalnych oraz ekspertów ze świata nauki - Instytutu Rybactwa Śródlądowego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektorzy  dużych gospodarstw  rybackich w Bogaczewie, Okartowie, Mrągowie, Ostródzie, Szwaderkach, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach i Mazowieckiego Okręgu PZW oraz radni z Mrągowa i Ostródy.

Dobrostan Ryb - Szkolenie - Kwiecień 2016

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

-        dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

Zarządzenie nr 12/2016

Zarządzenie Kierownika Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług noclegowych w pokojach gościnnych Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza.

Operaty rybackie - termin posiedzenia – 15-04-2016

Informujemy, że kolejne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godzinie 1000, w Sali Konferencyjnej (I piętro), w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 10, Olsztyn-Kortowo). Informacje na temat opiniowanych na tym posiedzeniu operatów rybackich podamy w późniejszym terminie.