• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

Ważna publikacja i znaczący wkład naukowy pracownika Instytutu Rybactwa Śródlądowego

Zachęcamy do zapoznania się z efektami badań nad weryfikacją dotychczasowych metod i poprawą dokładności szacowania biomasy (bioobjętości) fitoplanktonu, czyli jednego z najważniejszych elementów biologicznych jakości wody (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r., Dz.U. 2016, poz. 1187 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1187) w ocenie stanu ekologicznego jednolitych części wód zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Instytut Rybactwa Śródlądowego po raz kolejny zaprezentuje się podczas Europejskiej Nocy Naukowców w Olsztynie

W dniu 30 września 2016r. podczas Europejskiej Nocy Naukowców „FUSION 2NIGHT”, organizowanej przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego (partner) zaprezentują swoje zainteresowania naukowe i pokażą jak odkrywcza i fascynująca może być praca naukowo-badawcza (http://www.nocnaukowcow.olsztyn.pl).

Operaty rybackie - termin posiedzenia – 3-10-2016

Informujemy, że kolejne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu 3 października 2016 roku o godzinie 1000, w Sali Konferencyjnej (I piętro), w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 10, Olsztyn-Kortowo). Informacje na temat opiniowanych na tym posiedzeniu operatów rybackich podamy w późniejszym terminie.

Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Na podstawie §11 ust.4 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412), Rada Naukowa IRS informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Komisja Konkursowa w dniu 20 lipca 2016 roku podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana prof. dr hab. Arkadiusza Wołosa jako kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu.

 

Nowy numer Komunikatów Rybackich (3/2016)

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie aktualnie ważnymi problemami rybactwa śródlądowego, w tym szczególnie tematami dotyczącymi gospodarki rybacko-wędkarskiej w obwodach rybackich oraz skutkami projektowanych opłat za wodę w obiektach hodowlanych. Problematyka ta była i jest szeroko dyskutowana podczas konferencji rybackich w dość wąskim kręgu naukowców, urzędników oraz samych zainteresowanych - rybaków, hodowców, dzierżawców. Jest ona również poruszana na łamach czasopisma branżowego „Komunikaty Rybackie” oraz w publikacjach i materiałach konferencyjnych np. http://zs.infish.com.pl/. Materiały te, pisane przez specjalistów ze swoich dziedzin, uwzględniają aspekty biologiczne i ekologicznie rybactwa oraz zawierają m.in. wiele rzetelnych analiz sektora opartych na danych produkcyjnych i ekonomicznych pochodzących z gospodarstw rybackich. Chcąc promować fachową wiedzę oraz jednocześnie poszerzyć krąg jej odbiorców postanowiliśmy część artykułów umieścić na stronie Instytutu (w dziale Artykuły).

Druga edycja pikniku kulinarnego „Zdrowe polskie ryby”

Już w najbliższą sobotę (16.07.2016r.) zapraszamy przed siedzibę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (od strony Alei Jerozolimskich) na kolejny rybny piknik kulinarny. Wydarzenie będzie kontynuowane pod hasłem „Zdrowe polskie ryby” i rozpocznie się o godz. 12, zakończy o godz. 17. Szczególnie zapraszamy rodziny bowiem przewidziane są atrakcje dla dzieci (strefa zabaw) i dorosłych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.